Mentale training

DSCN1383Elke sporter heeft zijn eigen persoonlijke voorkeur, raakt op een andere manier gemotiveerd, kan een verschillende aandachtstijl hebben en gaat anders met emoties om. Elke sporter heeft behoefte aan een specifieke aanpak. Om meer inzicht te krijgen in deze mentale kenmerken brengt Toon Damen met sportspecifieke vragenlijsten deze kenmerken in kaart. Mentale kenmerken vormen de basis voor mentale training, mentale begeleiding en begeleiding teambuilding.

Wanneer is mentale training nuttig?
Als in de wedstrijd of performance het er steeds maar niet uitkomt. Als spanningen voor en tijdens wedstrijden/performances tot vermindering van presteren en plezierbeleving leidt. Bij het ervaren van belemmeringen in het zetten van een volgende stap in de sport/performance carrière.

Aanpak van Toon Damen
Toon Damen werkt als zelfstandig praktiserend SPORTPSYCHOLOOG VSPN® in Arnhem, waar hij zich richt op het trainen en begeleiden van sporters, coaches, artiesten, musici en ondernemers die het optimale uit zichzelf willen halen. Iedere sporter, trainer, musicus of ondernemer heeft zijn eigen persoonlijke voorkeur, raakt op een andere manier gemotiveerd, kan een verschillende aandachtsstijl hebben en gaat anders om met emoties. Ieder  heeft behoefte aan een specifieke aanpak. Toon Damen helpt bij het in kaart brengen van de mogelijkheden en belemmeringen in de ontwikkeling in de (sport)carrière en het ontwikkelen van een stappenplan. Op basis van twee vragenlijsten stelt hij een sportpsychologisch profiel op. Naast individuele mentale training verzorgt hij workshops mentale training en teambuilding en geeft presentaties en cursussen op locatie.

Neem contact op voor meer informatie

Toon Damen
Lovinklaan 6
6821 HX Arnhem
06- 39010616 of 026-3515191
info@sportpsycholoogtoondamen.nl