Wie is psycholoog Toon Damen?

DSCN1388 (2)

Toon Damen werkt als zelfstandig praktiserend SPORTPSYCHOLOOG VSPN® in Arnhem, waar hij zich richt op het trainen en begeleiden van sporters, coaches, artiesten, musici en ondernemers die het optimale uit zichzelf willen halen. Iedere sporter, trainer, musicus of ondernemer heeft zijn eigen persoonlijke voorkeur, raakt op een andere manier gemotiveerd, kan een verschillende aandachtsstijl hebben en gaat anders om met emoties. Ieder  heeft behoefte aan een specifieke aanpak.
Toon Damen helpt bij het in kaart brengen van de mogelijkheden en belemmeringen in de ontwikkeling in de (sport)carrière en het ontwikkelen van een stappenplan. Op basis van twee vragenlijsten stelt hij een sportpsychologisch profiel op. Naast individuele mentale training verzorgt hij workshops mentale training en teambuilding en geeft presentaties en cursussen op locatie.

Jonge sporttalenten
Toon Damen werkt graag met talentvolle jonge sporters. Goede mentale training en begeleiding vergroot de kans op een succesvolle sportcarrière. Jonge talenten krijgen bij Kopsterk inzicht in hun talenten en leren hoe ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Het doel is het vergroten van zelfkennis en het aanleren van mentale vaardigheden om de emotionele controle en mentale weerbaarheid te vergroten.Een sporttalent heeft regelmatig te maken met spanning en wedstrijddruk. Dit heeft invloed op het hele gezin. Hoe kun je een kind/puber het beste ondersteunen?
Toon Damen heeft zelf twee talentvolle kinderen die bezig zijn met een sportcarrière in de atletiek.

Wat is zijn ervaring?
In de sportwereld heeft hij ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van (jonge) atleten, voetballers, hocheyers, tennissers, badmintonnen, wielrenners, motor/auto-coureurs en biljarters met motivatie- en prestatieproblemen. Hij is een veel gevraagd adviseur voor trainers, managers en bestuurders. Recent heeft hij het boek “Kopsterk”, mentale training en begeleiding in het voetbal gepubliceerd. Het is een standaardwerk in de opleiding voor trainer, speler en sportbestuurder. Daarnaast heeft hij runningtherapie in Nederland geïntroduceerd en erover gepubliceerd.
Hij is lid van de Vereniging voor Sportpsychologie Nederland (VSPN) en geregistreerd SPORTPSYCHOLOOG VSPN® . Met een aantal sportpsychologen heeft hij de Samenwerkende Sportpsychologen (SSP) opgericht.